מנהלת מכון מעברים


אורלי שלומי חליוה MSW הקימה את המרכז ומנהלת אותו מזה 31 שנים.