אורלי שלומי חליוה MSW הקימה את המרכז ומנהלת אותו מזה 31 שנים.


אורלי שלומי חליוה MSW הקימה את המרכז  ומנהלת אותו מזה 31 שנים.