פסיכותרפיה ממוקדת שינוי


פסיכותרפיה ממוקדת שינוי
מדובר בגישה גמישה מאוד שמכוונת ליצור חוויית שינוי מהותית בכל פגישה, אשר תלווה את בני הזוג ותתבטא מיד בעולמם.

המטפלת מהווה שותפה מלאה לתהליך ומשתמשת ביכולותיה וכישוריה על מנת להניע בעצומה את תהליכי השינוי, כאשר הזוג רוכש אף הוא את היכולת לחולל שינויים באופן מעשי.

במהלך העבודה המשותפת אנו מכוונים למציאת ראיה חדשה וכיוון חדש לחלוטין לזוג, וזאת בסדרה קצרה יחסית של פגישות שיכולה להתאים לצמתים מרכזיות ולמשברים בזוגיות.

הלכה למעשה, מדובר בעבודה יעילה וממוקדת שלרוב נעשית עם שני בני הזוג ולעתים לחוד, וכוללת הרבה עבודה בבית כשהמפגש השבועי הינו סיכום של "שיעורי הבית". בתוך כך, לכל אורך הדרך הדגש הוא על ההווה, כלומר הכאן ועכשיו שמשמשים מצע לשינוי והשיפור הנחוצים.
מוזמנים ליצור קשר